VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器

产品介绍
型号:VOX ToneLab EX 
电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
尺寸 (W x D x H): 394 x 238 x 72 mm/15.51 x 9.37 x 2.83 inches
重量: 3.0kg/6.61lbs. 
VOX ToneLab EX 说明书下载:ToneLabEX_OM_E1.pdf
图片

VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器

VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器
VOX ToneLab EX 电子管 电吉他综合效果器 内置扬声器

0 回复

发表评论

加入讨论?
请自由留言

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注